R.I.P Suzuoki Hirotaka (1950-2006) Merçi pour toutes ces années.